Generalversammlung Sektioun Norden

Invitatioun

Heimat laden mär Eech ganz härzlich op eis Generalversammlung an, déi aafgehaalen gët

Fregdes,

den 23. Februar 2018

em 17:45 Auer am „Kannerhaus am Wëldpark“ am Parc Housen

3, Parc L-9836 Hosingen (beim AquaNat’Our)

Selbstverständlich fréien mer eis iwwert nei Kandidaturen fir an den Komitee.

All Interesséierten kann sich nach bis viran der Generalversammlung bei eis mellen.

Aus organisatorischen Grënn bieden mer Eech em Ameldung bis spéitsdens den 18. Februar 2018 bei eis:

André Dhur

GSM: 691 998 727

Katja Felten

GSM: 621 355 313

Sekretärin Sektioun Norden

Katja FELTEN