Ausfluch vun der Sektioun Beetebuerg

Werte Member!

Mir hu fir de 29. September bis 02. Oktober (3 Nuechten) éng Flieger-Reess op Prag geplangt!

Jidder Member vun eiser Sektioun as härzlëch invitéiert sech ze bedélegen, maximal kënne sech 20 Leit umellen.

De Präiss kann nach nëtt definitiv festgeluecht gin, wärt sëch pro Persoun ëm 350€ (Pensioun abegraff ouni Nuetsiessen) apëndelen. Och d’Sektiounskeess wärt en Deel vun de Käschten iwwerhuelen.

Mir versichen en interessante Programm zesummen durchzezéien.

Mir waarden also op Déng Aentwert un eise Sekretär, de Serge Bousser Tél. 691 658 560.

Duerch Iwwerweise vun engem Acompte vun 100€ op eise Kont: BCEE LU67 0019 7300 0911 9000 bass Du dann elo schon definitiv ugemellt!

éng schéin Reess wënscht de Comité