Generalversammlung a Jubilarenéierung vun der SYPROLUX-Sektion Ettelbréck

De 17. Mäerz 2017 huet SYPROLUX Sektioun Ettelbréck hir Memberen an Jubilaren op Warken an de Café Kaell op hier Generalversammlung invitéiert.

46 Leit haten sech op dësem Owend afonnt fir fréier Aarbechtskollegen an Frënn rëmzeginn an aktuell Informatiounen aus dem Sektiounsliewen an der allgemeiner interner Gewerkschaftslage an sämtlechen Arbeitsbereicher bei der CFL ze kréien. Déi uwesend Norddeputiert, Ali Kaes a Marco Schank hunn der SYPROLUX hier vollsten politesch Ënnerstëtzung an der Fuerderung zur Schafung vun enger Spezial Eenheet bei der Police fir den ëffentlechen Transport souwéi beim Aféieren vun neien Pisten fir den ëffentlechen Transport méi attraktiv ze gestalten zougesot. Eng steigend Zuel vun Awunner am Norden vum Land, Schaffen vun neien Aarbechtsplazen, den Ausbau vum Stroossennetz an eng Reorganisatioun vum RGTR Bus Betrib am ganzen Land verlaangt ee schnellt Handelen. Dëst alles däerfen keng Schlagwierder sinn fir Politik ze maachen mä et mussen schnellst méiglech wierksam Léisungen fonnt ginn an dat am Sënn vun der Wirtschaft a vun der Liewensqualitéit vun den Awunner aus dem Norden an den Nordstad Regiounen.

Den Buergermeeschter vun Ettelbréck den Jean-Paul Schaaf ass nach emol kuerz op d’ Aarbechten vun der neier Gare an der Emgéigend agaang. Hien huet des Aarbechten déi an 5 Phasen während deenen nächsten 5 Joer solle oflafen kuerz vum verkéiersplanereschem Aspekt thematiséiert an huet d‘Wichtegkeet vum Erhalen vun genug Parkméiglechkeeten während der ganzer Bauphase op der Ettelbrécker Gare an der Emgéigend ze erhalen, fir d‘Benotzer vun ëffentlechen Transportmëttel engersäits an Touristen an Konsumenten anersäits net ze encouragéieren d’Nordstad ze évitéieren.

De Sektionspräsident Uri Jonny huet nach emol een Appel gemeet fir d‘Ënnerstëtzung vun de Politiker ze kréien fir de Poste Isolé Bus zu Ettelbréck ze erhalen. Am Kader vun der Moderniséierung an dem Neibau vun der Ettelbrécker Gare wär dat ee Schrëtt no hannen wann CFL nach just ee Bus Dépôt zu Iechternach an Lëtzebuerg hätt.

Nodeems d’Sektiounsekretärin den Aktivitéitsbericht vum Joer 2016 virgedroe hat an den Kasséierer d‘Finanzen duergeluegt hat huet SYPROLUX Spëtzt zu Themen wéi: Sécherheet op der Eisebunn am Kader vum Zuchakzident vum 14 Februar an d’Auswertung vun der Ëmfro an Wuelbefannen an d‘Motivatioun vun den Be- schäftegten op der Eisebunn referéiert.

Bei der Enquête, un där 42% vum CFL Personal deelgeholl haten, huet sech gewisen dat am CFL Grupp een Defizit an de Beräicher Kommunikatioun, Informatioun a Leader Chip virläit.

Fir eng gudd a sécher Betriebskultur ze garantéieren mussen Wäerter wei „Virbiller sinn, eng schnell, Respekt- a vertrauensvoll Kommunikatioun a sämtlechen Betribssparten an op allen Ebenen am Betrib vun der Führungsetage no ënnen bei Mataarbechter um Terrain, Solidaritéit ënnereneen, kontinuéierlech Investitiounen an d‘Weiderbildung vum Personal an an technesch Verbesserungen fir sou laangfristeg modern a séchert Arbechtsmaterial zur Verfügung ze hunn… schnellst méiglech ëmgesat ginn an däerfen net just um Pabeier niddergeschriwwen ginn!

D‘Sektioun Ettelbréck huet uschléissend hier laangjäreg Memberen geéiert. Uwesend woren fir 30 Joer Memberschaft: Blitgen Marco an Offermann Norbert. Fir 40 Joer Erdel Jeannot an fir 50 Joer: Weyland Raymond an Serres Paul.

Entschëllegt woren fir 30 Joer Memberschaft: Gudden Marc a fir 40 Joer: Kries Catherine.

Am Uschloss un des Referater hu mir den Owend bei enger gudder Choucroute an enger flotter a geselleger Ambiance auskléngen gelooss.

Tania PESCH