Schnellinfo: A lass, mer hun elo d’Wuert!

Kollegen a Kolleginnen,

et ass elo u eis de Griffel oder d’Tastatur an de Grapp ze huelen, an eis Meenung ze soen.

  • Wéi gesinn mer eise Betrib?
  • Wéi erliewen mer eis Cheffen an eis Aarbechtskollegen am Alldag?
  • Wéi fillen mer eis, wann mer eisen Déngscht untrieden?
  • Wat fannen mer gutt an eisem Betrib?
  • Wat gesinn mer anescht? Wat ass ze änneren? Wat ze verbesseren?
  • Wou gesinn mer eise Betrib an 10 Joer?
  • Wou gesinn mer eis an 10 Joer als Deel vun deem Betrib?

Op all déi Froen an nach vill aneren ass et elo un eis all eis Meenung fräi a riicht eraus ze soen.

Haut, 3. Oktober 2016 ass den Stéchdag, wou d’Meenungsëmfro bei den CFL richteg lass geet.

Als SYPROLUX hu mer mat un déier Ëmfro geschafft. Als Gewerkschaft erwaarden mer eis kloer Aussoen vun eis all, déi eis et erméiglechen eisen Fuerderungen méi Gewiicht ze ginn an esou Verbesserungen fir es all a Punkto Wuelbefannen op der Aarbechtsplaz ëm ze setzen.

Mer weisen nach eemol op den vertraulechen Charakter vun déier Ëmfro hin. All Donnéeën ginn vun enger externer Firma gesammelt an ausgewäert. D’CFL-Direktioun, wéi och d’Gewerkschaften, kréien um Ënn vun der Auswäertung eenzeg an eleng déi statistesch Endresultater.

D’Ëmfro gëtt deels op elektroneschen Wee, deels a Pabeierform gemaach. Dat jeeweilegt Passwuert, bzw dee jeeweilegen Barcode, déngen eleng der externer Firma fir d’Erfaassen vun den Donnéeën.

Eis Confidentialitéit ass garantéiert!
Duerfir: Kommt mer fueren duer! A soen et wéi et ass!

Mylène Wagner-Bianchy
Présidentin vum SYPROLUX

 

Download (PDF, Unknown)